Karakteristike ozvučenja u Beogradu- Deo II

Karakteristike ozvučenja u Beogradu- Deo II

U prethodnom tekstu, Karakteristike ozvučenja u Beogradu- Deo I, govorili smo o opštim karakteristikama zvučnika. Time smo Vas uveli u osnovne elemente koje Vam je potrebno da poznajete pri iznajmljivanju ozvučenja. Ono što tim SM ozvučenja ima nameru da u ovom članku uradi jeste da napravimo distinkciju- koja vrsta zvučničkih elemenata ozvučenja je superiorna. U nastavku ćemo dublje razraditi ovu temu, govoreći zašto su aktivni zvučnički elementi superiorni u odnosu na pasivne.

Prednost aktivnih nad pasivnim zvučničkim elementima ozvučenja

Karakteristike aktivnih elemenata ozvučenja

Aktivni ili pasivni zvučnici? Kontaktirajte SM ozvučenje i zajedno ćemo prepoznati šta je ono što je adekvatno za Vas
Aktivni ili pasivni zvučnici? Kontaktirajte SM ozvučenje i zajedno ćemo prepoznati šta je ono što je adekvatno za Vas

Aktivni ili pasivni zvučnički sistemi? Pitanje gotovo da se i ne postavlja, ako govorimo o kvalitetu reprodukcije zvuka, koja je naravno na strani aktivnih zvučnika. Budući da se sama reprodukcija zvuka kod ovih elemenata ozvučenja  obavlja preko aktivnih skretnica i sa više pojačala. Uključujući u ovo manje intermodulacione distorzije, i uz njih veće dinamički opseg i izlaznu snagu, sve je jasno kao dan.

Dodajmo ovome mogućnost da se pojačala unutar zvučničkih kutija upare prema svakom zvučniku ponaosob. Bez ikakve potrebe da svako pojačalo radi celim frekventnim opsegom. Karakteristike zvučnika mogu se prilagoditi sposobnostima pojačala. Pritom, kablovi kod aktivnih zvučnika su jako kratki, te se napon i kontrola gube daleko manje u poređenju sa dugačkim kablovima.

Kada govorimo o održavanju, ozvučenje sa aktivnim zvučničkim sistemima ponovo ima prednost. Aktivni zvučnisi sadrže ekvilizaciju, koja se prilagođava svakoj fekvenciji zvučnika u kutiji. To dovodi do ravnog i neutralnog zvuka. Mogućnost ugradnje ograničavajućih kola u zvučnike ove klase ozvučenja  uzrokuje povećanje mogućnosti ove vrste ozvučenja da izdrži velike pritiske zvuka. Samim tim, se karakteristike zvuka uparuju sa karakteristikama zvučnika, pa je i mogućnost kvara smanjena, a popravka ređe zahtevana.

Poređenje cene aktivnih i pasivnih elemenata ozvučenja

Što se tiče zvučničkih sistema (pogotovo je to očigledno kod ozvučenja za koncertne hale) aktivni sistem ozvučenja ima nižu cenu, te je i jeftiniji za iznajmljivanje, od pasivnog ozvučenja. To se moglo i pretpostaviti iz prethodnog teksta, budući da pasivni zvučnici zahtevaju dodatne komponente- pojačala, ekvilajzere, skretnice itd.

Kablovi za pasivne zvučnike su daleko većeg preseka. Pa iako ih ima manje nego kod Aktivnih zvučnika- Pasivni zvučnici imaju samo jedan kabal, a aktivni dva- sam daleko veći presek kablova kod pasivnih zvučnika, uzrokovan većom količinom bakra, dodaje znatno na ceni ovih kablova.

Sveukupno gledano, sabirajući veći broj elemenata ozvučenja, i daleko skuplje kablove, sada je jasno zašto su pasivni sistemi ozvučenja skuplji za iznajmljivanje. Što se kućne upotrebe tiče, ovde je priča malo drugačija. Aktivni sistemi ozvučenja su skuplji od pasivnih, budući da zahtevaju upotrebu dodatnih pojačala.

U svakom slučaju, kao što smo već više puta napomenuli, SM ozvučenje se ponudom prilagođava Vašim potrebama. Pravimo kombinaciju ozvučenja po Vašoj meri, odnosno u skladu sa događajem za koji ozvučenje iznajmljujete.

Aktivni elementi ozvučenja jednostavniji za upotrebu

Kabeliranje je komplikovanije kod aktivnog sistema ozvučenja
Kabeliranje je komplikovanije kod aktivnog sistema ozvučenja

Iako su zvučničke kutije aktivnog sistema ozvučenja teže od pasivnih, jer imaju u sebe ugrađena pojačala (mada se i to sa savremenim načinima proizvodnje aktivnih zvučnika redukuje), ukupna težina i potrebni prostor za transport su uglavnom manji za aktivni nego za pasivni sistem ozvučenja. Uzrok? Za pasivne zvučnike je potreban daleko veći broj elemenata ozvučenja koji uz njih idu, a o čemu je ranije bilo reči.

Što se povezivanja/kabliranja tiče, aktivni sistem je nešto komplikovaniji jer zahteva dva kabla umesto jednog, koliko ima kod aktivnog sistema ozvučenja. Međutim, ova komplikovanost kabliranja je nadoknađena jednostavnošću generalne upotrebe. Kod aktivnih sistema ozvučenja nema potrebe za komplikovanim nameštanjem tačne frekvencije skretnica, krivi ekvilajzera ili granice elektronskog ograničavanja signala. Opet, kod kućnih audio uređaja, pasivni zvučnik je ipak najlakši za povezivanje i postavljanje u rad.

Zaključak- Koje ozvučenje je najbolje iznajmiti?

Videli smo da je za koncertne i slične manifestacije i učinkovitije, i jednostavnije za povezivanje i jeftinije za iznajmljivanje ozvučenje sa aktivnim zvučničkim elementima. Međutim, za kućne varijante, u pojedinim situacijama, pasivni sistem ozvučenja ipak odnosi pobedu. Kao što smo već ranije rekli- sve zavisi od potrebe svakog pojedinačnog klijenta, a SM ozvučenje je tu da Vam da pravi savet!U svakom slučaju, imamo osnovne pakete između kojih možete birati- Komplet 1, Komplet 2 i Komplet 3

Sve ovo što smo rekli ranije u tekstu – ne morate da pamtite. Dovoljno je što ste pročitali, čisto da imate ideju kako stvari kod zvučničkih sistema funkcionišu. Kada kontaktirate SM ozvučenje za iznajmljivanje, naše ljubazno osoblje će Vam skrenuti pažnju na sve što je potrebno da znate u vezi sa karakteristikama ozvučenja koje biste uzeli u najam.

Takođe, u slučaju da se radi o iznajmljivanju ozvučenja u Beogradu, nudimo Vam i mogućnost povezivanja ozvučenja, kako bi ugođaj bio potpun i zvuk reprodukovan na idealan način. Ne dozvolite da Vam podvaljuju ozvučenje. Kada hoćete da popravite zub, idete kod proverenog zubara. Zato, kad se ukaže potreba za najmom proverenog i povoljnog, a kvalitetnog ozvučenja u Beogradu ili bilo gde u Srbiji, ma koja prilika da je u pitanju, dođite kod proverenih stručnjaka- SM iznajmljivanje ozvučenja će Vam dati ponudu koju ne možete odbiti. Trenutno smo u svetu iznajmljivanja ozvučenja među najpovoljnijima na tržištu, uz najviše standarde kvaliteta, u šta se možete uveriti.

Angažujte nas i prepustite se uživanju u najkvalitetnijem zvuku dostupnom na tržištu ozvučenja u Beogradu!
Angažujte nas i prepustite se uživanju u najkvalitetnijem zvuku dostupnom na tržištu ozvučenja u Beogradu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *